Bij een aandachtsonderzoek worden verschillende gestandaardiseerde testen en taken gebruikt om diverse aspecten van aandacht te meten, waaronder selectieve aandacht, verdeelde aandacht, volgehouden aandacht en impulsbeheersing.

Een aandachtsonderzoek is aangewezen:

 • bij concentratie- en aandachtsproblemen in verschillende contexten (school, thuis, sociale activiteiten, …)
 • wanneer het kind moeite heeft om taken af te maken, snel afgeleid is, vergeetachtig, verstrooid, …
 • bij vermoedens van aandachtsstoornissen zoals ADHD (aandachtstoornis met hyperactiviteit) of ADD (zonder hyperactiviteit)
 • in het kader van een ruimer onderzoek naar de executieve functies zoals plannen en organiseren, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, …

Een aandachtsonderzoek wordt steeds voorafgegaan door een intakegesprek met ontwikkelingsanamnese.

We bouwen een zo ruim mogelijk beeld op van de aandachtmogelijkheden van het kind in verschillende contexten: school, thuis, testsituatie, … Ook de intellectuele mogelijkheden worden hierin meegenomen. Afhankelijk van de leeftijd van het kind worden ook ruimere executieve functies (zoals plannen en organiseren, inhibitie, cognitieve flexibiliteit, …) nagegaan. Het kind of de jongere wordt hierbij door verschillende psychologen getest en geobserveerd. De testen zijn steeds aangepast aan de leeftijd van het kind of de jongere.

Wij beschikken o.a. over de TEA-Ch-NL, de D²-test, Bourdon-Vos, de Tower test (D-KEFS), de Trail Making Test (D-KEFS),  Auditieve aandacht en regelhantering (NEPSY-II-NL), Color Word Test (D-KEFS), Inhibitie (NEPSY-II-NL),…

Ook een observatie op school of thuis behoort tot de mogelijkheden indien dit aangewezen is en een meerwaarde vormt.

Daarnaast worden er ook steeds verschillende vragenlijsten meegenomen in te vullen door de ouders en/of de school.

U ontvangt een uitgebreid verslag met alle testresultaten en observatiegegevens. De resultaten worden uitgebreid toegelicht in een adviesgesprek. Indien nodig verwijzen wij u verder door  in functie van eventuele diagnosestelling en/of verdere opvolging.

Praktisch:

 • Aanvraag op eigen initiatief of doorverwijzing
 • Testen vinden plaats in de voormiddag,
  om de invloed van vermoeidheid te beperken
 • Attest ‘gewettigde afwezigheid’ wordt voorzien

Uitgebreid onderzoek:

 • Intakegesprek en ontwikkelingsanamnese: €120
 • Ouder- en schoolvragenlijsten: €65
 • IQ-afname (2u): €200
 • Aandachtsonderzoek (2u): €200
 • Observatie op school (optioneel): €120
 • Adviesgesprek + uitgebreid verslag: €120