Binnen ons psychodiagnostisch onderzoek werken we vanuit een holistische visie: we bekijken het hele kind, de hele jongere. We kijken breed en nemen alle facetten mee in onze observatie en onderzoek.

Intelligentie, aandacht, geheugen, plannen en organiseren, cognitieve flexibiliteit, sociaal emotionele beleving,… we brengen de sterktes en zwaktes in kaart via verschillende officiële testen, vragenlijsten en observaties (thuis of in de klas).

Een onderzoek kan op eigen initiatief of na doorverwijzing, door de school, het CLB, de huisarts, de logopedist, …. Elk onderzoek gebeurt op maat en in overleg met de ouders en de verwijzer.

Een diagnostisch onderzoek kan één of meerdere sessies in beslag nemen. Intelligentie- en aandachtonderzoeken vinden steeds plaats in de voormiddag, dit om de invloed van vermoeidheid of andere factoren te beperken.

Wij werken nauw samen met de (door u gekozen) kinderneurologen en kinderpsychiaters.

Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over de verschillende onderzoeken bij kinderen en jongeren waarvoor u bij ons terecht kan.