Binnen ons psychodiagnostisch onderzoek werken we vanuit een holistische visie: we bekijken de hele persoon. We kijken breed en nemen alle facetten mee in onze observatie en onderzoek.

Intelligentie, aandacht, geheugen, plannen en organiseren, cognitieve flexibiliteit, sociaal emotionele beleving,… we brengen de sterktes en zwaktes in kaart via verschillende officiële testen, zelfrapportage- en informantenvragenlijsten.

Een onderzoek kan op eigen initiatief of na doorverwijzing, door de huisarts, de psychiater, …. Elk onderzoek gebeurt op maat en in overleg met de cliënt en de verwijzer.

Een diagnostisch onderzoek neemt meestal meerdere sessies in beslag. Intelligentie- en aandachtonderzoeken vinden bij voorkeur plaats in de voormiddag, dit om de invloed van vermoeidheid of andere factoren te beperken.

Wij werken nauw samen met de (door u gekozen) neurologen en psychiaters.

Hieronder vindt u een overzicht en meer informatie over de verschillende onderzoeken bij volwassenen waarvoor u bij ons terecht kan.