Als kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen, merken we dat vaak aan hun gedrag. Huilen, snel boos worden, slecht slapen, constant ruzie maken, druk gedrag, prikkelbaar zijn, niet naar school willen, enzovoort. Een waaier aan moeilijkheden en signaalgedrag waarmee ze ons proberen duidelijk te maken dat er iets scheelt.

Praten over hun gevoelens of moeilijkheden is voor de meeste kinderen niet vanzelfsprekend. Emoties kunnen soms erg ingewikkeld zijn. En vaak weten kinderen (op bewust niveau) zelf niet altijd goed wat er aan de hand is en waarom ze zich zo gedragen.

Bij een psychotherapie voor kinderen en jongeren starten wij daarom steeds met een verkennende fase waarbij we eerst een intakegesprek plannen waarin we jullie vragen en bezorgdheden beluisteren en nagaan wat we voor jullie kunnen betekenen. Vervolgens plannen we een aantal individuele sessies in met het kind meer zicht proberen te krijgen op de sociaal-emotionele belevingswereld van het kind of de jongere en hoe de klachten of moeilijkheden begrepen kunnen worden. Bij jongere kinderen (kleuter, lagere school) gebeurt dit aan de hand van een sociaal emotioneel belevingsonderzoek.

In een adviesgesprek worden vervolgens onze bevindingen besproken om van daaruit samen tot een therapievoorstel te komen.

Dit kan bestaan uit individuele gesprekstherapie voor de jongere of speltherapie voor het kind, ouderbegeleiding, gezinsgesprekken of ouder-kind-therapie, enzovoort.

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de leeftijd en ontwikkeling van het kind of de jongere, de aard van de problematiek en de vraag en verwachtingen van de ouders en het kind of de jongere zelf.

We werken ontwikkelingsgericht en steeds op het tempo van het gezin. De innerlijke belevingswereld van het kind of de jongere staat voorop.

Ouders worden steeds nauw betrokken in het therapeutisch proces van hun kind om de slaagkansen van de therapie te optimaliseren.