Bij een aandachtsonderzoek worden verschillende gestandaardiseerde testen en taken gebruikt om diverse aspecten van aandacht te meten, waaronder selectieve aandacht, verdeelde aandacht, volgehouden aandacht en impulsbeheersing.

Een aandachtsonderzoek is aangewezen:

 • bij concentratie- en aandachtsproblemen in verschillende contexten (werk, thuis, sociale activiteiten, …)
 • wanneer men moeite heeft om taken te voltooien, snel afgeleid is, vergeetachtig, verstrooid, …
 • bij vermoedens van aandachtsstoornissen zoals ADHD (aandachtstoornis met hyperactiviteit) of ADD (zonder hyperactiviteit)
 • in het kader van een ruimer onderzoek naar de executieve functies zoals plannen en organiseren, cognitieve flexibiliteit, werkgeheugen, …
20240313_180932

Een aandachtsonderzoek wordt steeds voorafgegaan door een intakegesprek. Hierbij maken we gebruik van het Diagnostisch Interview voor ADHD bij volwassenen (DIVA).

We bouwen een zo ruim mogelijk beeld op van de aandachtmogelijkheden van de persoon in verschillende contexten: werk, thuis, sociale situaties, testsituatie, … Ook de intellectuele mogelijkheden en ruimere executieve functies worden hierin meegenomen (o.a. plannen en organiseren, werkgeheugen, inhibitie, cognitieve flexibiliteit). De onderzochte persoon wordt hierbij door verschillende psychologen getest en geobserveerd.

Wij beschikken o.a. over de D²-test, Bourdon-Wiersma, de Tower test (D-KEFS), de Trail Making Test (D-KEFS), Color Word Test (D-KEFS), Complexe Figuur van Rey, …

Daarnaast zijn er ook steeds verschillende vragenlijsten in te vullen door de persoon zelf en een informant zoals de partner, ouders, …

U ontvangt een uitgebreid verslag met alle testresultaten en observatiegegevens. De resultaten worden uitgebreid toegelicht in een adviesgesprek. Indien nodig verwijzen wij u verder door  in functie van eventuele diagnosestelling en/of verdere opvolging

Praktisch:

 • Aanvraag op eigen initiatief of doorverwijzing
 • Testen vinden plaats in de voormiddag,
  om de invloed van vermoeidheid te beperken
 • Attest ‘gewettigde afwezigheid’ wordt voorzien

Uitgebreid onderzoek:

 • Intakegesprek en gestructureerd interview (DIVA): €120
 • Zelfrapportage- en informantenvragenlijsten: €65
 • IQ-afname (2u): €200
 • Aandachtsonderzoek (2u): €200
 • Adviesgesprek + uitgebreid verslag: €120