ABFT staat voor Attachment-Based Family Therapy.

Het is een gezinsgerichte benadering die zich richt op het versterken en/of herstellen van de band tussen ouders en jongeren waardoor ze samen beter kunnen omgaan met uitdagingen en problemen die ze op hun pad tegenkomen.

Ze leren (opnieuw) verbindend communiceren met elkaar en het vertrouwen tussen beiden wordt hersteld en/of versterkt. Jongeren leren (opnieuw) uitreiken naar hun ouders door hun emoties en binnenkant op een gepaste manier te delen. Tegelijk leren ouders hoe ze de (soms heftige) emoties van hun jongere kunnen ontvangen en helpen dragen, alsook hoe ze hier als ouders steunend en afgestemd op kunnen reageren.

De jongere voelt zich gehoord, gezien en begrepen. Ouders voelen zich niet langer machteloos.

Samen een sterk(er) team!