Een IQ-test, of intelligentietest, is een gestandaardiseerde test die wordt gebruikt om het intellectuele vermogen of de intelligentie van een individu te meten.

Het doel van een IQ-test is om inzicht te krijgen in de cognitieve mogelijkheden en vaardigheden van een persoon, zoals (logisch) redeneren, probleemoplossend vermogen, ruimtelijk inzicht, verbale vaardigheden, (werk)geheugen,…

Een IQ-test bestaat ​​meestal uit verschillende subtesten met vragen en opdrachten die verschillende aspecten van intelligentie nagaan.

Er kan enkel een IQ-test worden afgenomen, bv. bij vermoeden van ontwikkelingsachterstand of om te bepalen of er sprake is van een cognitieve beperking, hoogbegaafdheid, … Bij werkgerelateerde moeilijkheden kan een IQ-test helpen bij het identificeren van cognitieve sterke en zwakke punten die van invloed kunnen zijn op het functioneren.

Daarnaast kan een IQ test afgenomen worden als onderdeel van een uitgebreide diagnostische evaluatie, bv. bij vermoedens zijn van een ontwikkelingsstoornis zoals autismespectrumstoornis (ASS) of aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD).

Wij gebruiken enkel gestandaardiseerde en erkende testen.
Bij volwassenen (vanaf 17 jaar) is dat de WAIS-IV-NL.

Onderzoek gebeurt steeds op maat, in overleg met de cliënt en/of verwijzer, en in samenwerking met (de door u gekozen) neurologen en psychiaters.

Praktische informatie

  • Aanvraag mogelijk op eigen initiatief of doorverwijzing
  • De test vindt bij voorkeur plaats in de voormiddag,
    om de invloed van vermoeidheid te beperken
  • Attest ‘gewettigde afwezigheid’ kan worden voorzien

Uitgebreid IQ-onderzoek:

  • 2 uur
  • Uitgebreid verslag
  • Observatiegegevens per subtest
  • IQ-afname + uitgebreid verslag: €200
  • Bespreking resultaten (optioneel): €60/uur