Sandplaytherapie is een ervaringsgerichte therapievorm die zowel bij kinderen, volwassenen, als koppels kan worden ingezet. Het biedt de mogelijkheid om dat wat zich binnenin (soms nog onbewust) afspeelt op een veilige en verhulde manier tot uiting te brengen door een zandbeeld te creëren.

Al spelend een verhaal vertellen en dat wat soms nog niet onder woorden kan worden gebracht, zichtbaar maken. Het biedt de mogelijkheid om gedachten, gevoelens en wensen tot uitdrukking te brengen en moeilijke of spannende ervaringen te ontladen.

Het sensopathische aspect van het zand zorgt voor rust en ontspanning. De zandbak heeft een regulerende werking door zijn begrensd speloppervlak en biedt hierdoor afstand, structuur en overzicht. Dit kan de emotionele beleving zachter maken. We vertragen door samen van op afstand naar het spelbeeld te kijken en gaan vol verwondering op reis waarbij jij de gids bent.

Door de bewegingsmogelijkheden ontstaat perspectief en hoop en laten zien waar hulpbronnen en groeimogelijkheden liggen. Een samenspel tussen bewust en onbewust waarbij (traumatische) ervaringen op een veilige manier verwerkt en geheeld worden.

Daarnaast kan Sandplay ook worden ingezet als diagnostisch instrument om actuele en therapeutisch belangrijke thema’s op een veilige en verhulde manier te ontdekken tijdens een belevingsonderzoek.