Tijdens een sociaal-emotioneel belevingsonderzoek proberen we op een kindvriendelijke manier inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en hoe de klachten of moeilijkheden hierbinnen gekaderd kunnen worden.

We maken hierbij gebruik van verschillende laagdrempelige opdrachten en activiteiten, zoals tekenen, spel, verhalen en gesprekken, die aangepast zijn aan de leeftijd van het kind.

Praten over hun gevoelens of moeilijkheden is voor de meeste kinderen niet vanzelfsprekend. Emoties kunnen soms erg ingewikkeld zijn. En vaak weten kinderen (op bewust niveau) zelf niet altijd goed wat er aan de hand is en waarom ze zich zo gedragen. Spel, verhalen en tekeningen zijn vaak een toegankelijke manier waarop kinderen ons kunnen laten zien wie ze zijn en hoe het met hen gaat.

Na het belevingsonderzoek hebben we een adviesgesprek met de ouders, waarin we onze bevindingen en observaties bespreken om vervolgens samen tot een therapievoorstel te komen dat het best past bij de noden en behoeften van het kind. Dit gebeurt steeds in overleg en rekening houdend met jullie hulpvragen en verwachtingen.

Een belevingsonderzoek bestaat doorgaans uit 3 à 4 individuele sessies met het kind. Voor jongere kinderen, jonger dan 4 jaar, kiezen we vaak voor ouder-kind sessies, waarbij de ouder aanwezig blijft en actief betrokken is bij de sessies.

Binnen…. dat is van mij
binnen, daar kan jij niet bij
ik zie daar wat jij niet ziet,
en wat ik droom, weet jij niet
maar als je echt wilt zien,
komt binnen buiten, misschien

(Connie Vollenhoven)