IMG_1475

In de wereld van een kind is spel de meest natuurlijke manier om zich uit te drukken.
Spel vormt de taal waarmee een kind zijn innerlijke wereld verkent en uitdrukt.
Wat volwassenen in woorden uitdrukken, wordt door kinderen gespeeld. Emoties, gedachten, verlangens en worstelingen kunnen via spel tot uiting komen.
De spelkamer biedt een veilige ruimte waarin kinderen een alternatieve realiteit kunnen creƫren, waarin ze vrij zijn om alles te uiten en te ervaren wat ze willen.

Hier kunnen ze emoties zoals angst of verdriet verkennen zonder daadwerkelijke gevolgen in de realiteit. Door situaties of gevoelens uit te spelen, krijgen kinderen meer grip op zichzelf en hun ervaringen. Verhalen kunnen worden herschreven en geherinterpreteerd, waardoor een verschuiving in de beleving kan plaatsvinden.

In speltherapie verdiepen we wat spel van nature al doet, zodat kinderen tot verwerking en heling kunnen komen. Speltherapie is een expressieve vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel wordt gebruikt als middel tot expressie en communicatie. De therapeut verkent samen met het kind de belevingswereld, ondersteunt, en begeleidt het in het verwerken van emoties en ervaringen.

In de veilige omgeving van de spelkamer, die als een ‘alsof-wereld’ fungeert, durven kinderen steeds meer van zichzelf te laten zien. Ze hebben de vrijheid om zich op hun eigen manier uit te drukken, zonder oordeel of consequentie in de werkelijkheid. Hier kunnen ze experimenteren met nieuw gedrag en nieuwe manieren van omgaan met situaties. Speltherapie gaat verder dan alleen spelen; het is een krachtige vorm van therapie waarin kinderen hun eigen oplossingen vinden, nieuwe copingstrategieĆ«n ontdekken en groeien in zelfinzicht en veerkracht.

 

Welkom in de spelkamer, waar we samen spelen, verkennen, verwerken en groeien.

IMG_1466