Via de mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk voor psychotherapeutische sessies.
Hieronder geven we u een overzicht per mutualiteit.

CM

De tegemoetkoming bedraagt:

 • Voor kinderen en jongeren:
  • per gesprek wordt 50 procent van het betaalde honorarium terugbetaald, met een maximum van 30 euro.
  • Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per sessie 75 procent van het honorarium terugbetaald, met een maximum van 45 euro.
  • Ook volledig digitale trajecten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven.
 • Voor volwassenen:
  • per sessie betaalt CM 10 euro terug.
  • Leden met verhoogde tegemoetkoming krijgen per zitting 15 euro.
  • Ook volledig digitale trajecten komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.
  • Als CM-lid kan je rekenen op maximaal 24 tegemoetkomingen per leven.

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen

De tegemoetkoming bedraagt:

 • zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen:
  • 10 euro per sessie
  • maximum 15 sessies per jaar

Solidaris

De tegemoetkoming bedraagt:

 • Voor kinderen en jongeren:
  • 50% per sessie met een maximum van 20 euro per sessie (of 30 euro per sessie als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming)
  • maximum van 12 sessies per jaar
 • Voor volwassenen:
  • 10 euro per sessie (of 15 euro per sessie als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming)
  • maximum van 12 sessies per jaar

Helan

De tegemoetkoming bedraagt

 • zowel voor kinderen, jongeren als volwassenen:
  • 10 euro per sessie
  • maximum 12 sessies per jaar

HRRail

De tegemoetkoming bedraagt:

 • voor min 18 jarigen:
  • 20 euro per sessie
  • maximum 20 sessies per kalenderjaar
 • voor +18 jarigen:
  • 20 euro per sessie
  • maximum 15 sessies per kalenderjaar

Liberale mutualiteiten

De tegemoetkoming bedraagt

 • Voor kinderen en jongeren:
  • 20 euro voor maximum 8 sessies per kalenderjaar
  • Je krijgt maximum 160 euro als je kind een cursus mindfulness volgt. Het bedrag dat we geven is gelijk aan 60% van de kostprijs. Als de cursus bijvoorbeeld 200 euro kost dan krijg je 60% van het bedrag en dat is 120 euro.
  • Je kan ook de psychotherapie en mindfulness combineren. Het totale bedrag blijft 160 euro per kalenderjaar.
  • De sessies kunnen ook in groepsverband zijn.
 • Voor volwassenen:
  • 20 euro per sessie
  • Je krijgt een tussenkomst van 60% van de kostprijs van een cursus mindfulness.
  • Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 160 euro per kalenderjaar. Je krijgt nooit meer terug dan je zelf hebt betaald.