“Mijn dochter van 4 jaar werd doorverwezen voor logopedie omwille van een vermoeden van taalproblematiek. Hiervoor moet er eerst een IQ-test gebeuren. Ze is heel verlegen en praat nog niet veel. De logopediste stelde voor om een non-verbale test af te nemen.”